Beseda s rozprávkovou babičkou

V rámci projektu „Revitalizácia a elektronizácia školských knižníc“ sme zorganizovali besedu s jubilantom spisovateľom. My sme si 13.11. 2013 pozvali „rozprávkovú babičku“, ako nazývajú pani Oľgu Nápokyovú z Nového Mesta n. Váhom. Na besede, ktorá bola vo vyzdobenej 6.A triede, sa zúčastnili žiaci 4. a 5. ročníka a staršie deti zo školského klubu.

Pani Nápokyová je novodobá teta Viera Bálinthová, nahrala rozprávky do televízie Pohoda, vydala CD s rozprávkami pod názvom- Ako sa ježibaba vydávala. Rozprávky v jej podaní majú krásnu klasickú podobu, intonácia a reč postáv poslucháčov zaujali. Radosť a zážitok z rozprávok rozdávala už na viacerých školách. Interpretka má rada poslucháčov okolo seba, potom je aj zážitkovosť detí väčšia.

Na záver besedy zahrali žiaci 5.A triedy s pánom učiteľom Kikom modernejšiu formu rozprávky Tri prasiatka. Scenár aj hudbu pripravil p. učiteľ. Na akcii sa zúčastnili aj vyučujúce: M.Jacolová, M. Hanzlíková a pani vychovávateľka Z. Lagová, s výzdobou triedy pomohla p. uč. Rosinská. Deti mali príjemný rozprávkový zážitok nielen z rozprávok, ale aj z besedy s interpretkou, ktorá im odpovedala na všetky otázky.     

FOTOALBUM Z BESEDY

Fotogaléria: Beseda s rozprávkovou babičkou

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode