Malí menším

 

  • Akcia sa uskutočnila 27. 11. 2013.
  • Do školy sme pozvali našich kamarátov predškolákov z materskej školy.
  • Poukazovali sme im naše triedy 1. stupňa - 1.A a 2.A.
  • Žiaci z týchto ročníkov ukázali deťom z MŠ, ako už vedia čítať aj počítať a ako vedia pracovať na interaktívnej tabuli.
  • Stretnutie sa nieslo v znamení rozprávok a čitateľskej gramotnosti.
  • Prišli aj žiaci 5. ročníka, ktorí predškolákom zahrali rozprávku Tri prasiatka.
  • Na záver stretnutia sme deťom z MŠ venovali niekoľko ilustrácií, ktoré sme vytvorili počas aktivity Mesiac rozprávok.
  • Za akciu boli zodpovedné Mgr. Trpíšková, Mgr. Hanzlíková.

FOTOALBUM Z AKCIE

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode