Aktivity v novembri

Názov akcie

Termín

Organizačné zabezpečenie

Zodpovední

Noc v knižnici s rozprávkou (1.st.)

+

Rozprávkový kvíz (1.st.)

15. 11. – 1. a 2. roč.

- pripraviť lístočky pre rodičov

- noc z piatka na sobotu

- priniesť karimatky a spacáky

Mgr. Hanzlíková,
Mgr. Trpíšková

22. 11. – 3. a 4. roč.

Mgr. Gúčiková, Mgr. Hercegová, Mgr. Jacolová

Večerné strašidelné čítanie pri čaji
(
5. – 8. roč.)

20. 11. 2013
 

 • večerná akcia bez spania v škole
 • rodičia si žiakov prídu večer vyzdvihnúť

Mgr. Kiková,
PaedDr. Kiko

Projektový deň v knižnici učíme sa hľadať informácie z rôznych zdrojov

(5. – 9. roč.)

november
vyučovacie hodiny predmetov

 

 • vyučovacie hodiny v knižnici zamerané na osvojenie si správnych stratégií na vyhľadávanie informácií v súvislosti s preberaným učivom daného predmetu v encyklopédiách, na internete,
 • uvádzanie zdrojov vo vlastných projektoch
 • výstupy – prezentácie alebo referáty s uvedenými zdrojmi

Mgr. Gahérová - INF
RNDr. Schreiberová – CHE

RNDr. Čechvalová Maráková – INF

Mgr. Rosinská - GEG

Rozprávky starých materí
(3. a 4. roč.)

20. 11. 2013
- vyuč. hod. čítanie, tvorivé čítanie

 • starí rodičia čítajú deťom, deti čítajú starým rodičom – akcia z príležitosti Mesiaca úcty k starším
 • kontaktovať p. Dobrušku Červeňankú, p. uč. Makarskú, príp. Klub dôchodcov

Mgr. Gúčiková

Beseda s regionálnym spisovateľom
(8. a 9. roč.)

20. 11. 2013

 • kontaktovať p. Vitu Jamborovú z Podolia
 • žiakov pripraviť na besedu

PaedDr. Kiko, Mgr. Čechvala

Poobedie s rozprávkovou babičkou
(4. a 5. ročník, ŠKD1, ŠKD2)

13. 11. 2013, 6. vyučovacia hodina

 • beseda s novomestskou rozprávkárkou p. Oľgou Napokyovou

Mgr. Kiková, PaedDr. Kiko, p. vych. Štefániková, Lagová

Malí menším

27. 11. 2013

 • akcia pre predškolákov z MŠ,
 • žiaci 5. roč. zahrajú deťom rozprávku Tri prasiatka
 • druháci čítajú maľované čítanie predškolákom (využiť práce žiakov z inf od Mgr. Gahérovej)
 • interaktívne vyučovanie pre predškolákov

Mgr. Hanzlíková, Mgr. Trpíšková, PaedDr. Kiko, Mgr. Gahérová (maľované čítanie)

Burza starých kníh pre žiakov aj rodičov

2. 12. 2013 – počas návštevného dňa pre rodičov

 • žiaci nosia do burzy staré knihy, ceny sa určia posledný novembrový týždeň
 • výťažok sa použije na nákup ďalších titulov
 • burzu pripraví žiacky parlament na dolnej chodbe, počas návštevného dňa bude predávať knihy žiacky parlament

všetci učitelia SJL 1. – 9. roč., knihovník

Inventarizácia knižného fondu a majetku knižnice

30.11.2013

 • všetci učitelia spíšu zoznam kníh v kabinetoch, kt. majú označenie UK (učiteľská knižnica)

 všetky vedúce knižníc, všetci učitelia

 

Vypracovanie záverečnej správy o výsledkoch realizácie projektu

december

 

Z: riaditeľka, účtovníčka

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode