Večerné strašidelné čítanie pri čaji

V rámci projektu „Elektronizácia a revitalizácia knižníc“ sa dňa 20. 11. 2013 vo večerných hodinách uskutočnilo podujatie pod názvom Večerné strašidelné čítanie pri čaji. 28 strašidiel prišlo do školskej knižnice, aby absolvovali program, ktorý pre ne pripravili p. uč. Kiková a p. učiteľ Kiko.  Pri vstupe do knižnice dostávali účastníci stretnutia oko a myš (dali sa konzumovať). Potom sa strašidlá predstavili účastníkom strašidelným menom a začali čítať svoje strašidelné príbehy. Odmenou bolo strašidelné nadšenie. Príbehy budú zverejnené na web stránke školy a na nástenke. V druhej časti programu kreslili prítomní plagáty -  pozvánky na  strašidelnú párty. Cez prestávku sa strašidlá občerstvili čajom a koláčikmi, ktoré si samy alebo pomocou mamičiek pripravili. Veselí, ale aj trochu ustráchaní sa rozišli domov.

Najlepší strašidelný príbeh, ktorý zaznel v tento večer v knižnici, je uverejnený v našom školskom časopise.

Mgr. Dorota Kiková

FOTOALBUM Z AKCIE

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode