UČÍME SA HľadAŤ informácie

T: november 2013

Z: RNDr. Schreiberová, Mgr. Čechvalová Maráková, Mgr. Gahérová, Mgr. Rosinská

  • niektoré vyučovacie hodiny v knižnici sme zamerali na osvojenie si správnych stratégií na vyhľadávanie informácií v súvislosti s preberaným učivom daného predmetu v encyklopédiách aj na internete
  • učili sme žiakov, ako uvádzať zdroje vo vlastných projektoch
  • výstupy – prezentácie, postery s uvedenými zdrojmi
  • aktivitu sme realizovali v predmetoch: Chémia 9. roč. (Fosílne palivá), Geografia 5. – 7. roč. (Afrika, Austrália, Vesmír), Informatika 6. roč. (Zvieracia abeceda), Informatika 9. roč. (Kalendár)

FOTOALBUM Z VYUČOVACÍCH HODÍN

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode