ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

  • Sme presvedčení o tom, že hlavný cieľ aj špecifické ciele projektu sa nám podarilo splniť. Školská knižnica je zosystematizovaná, doplnená o dve počítačové zostavy pre knihovníka aj užívateľov, využívame aj multifunkčné zariadenie či už pre žiakov alebo pri rozmnožovaní šk. časopisu. Postupne dopĺňame našu databázu kníh do KIS Clavius. O nové tituly nakúpené v rámci projektu je nečakane veľký záujem, deti ich radi čítajú a všetky sú rozpožičané medzi užívateľmi knižnice. Knižnica je otvorená dvakrát do týždňa od 13.00 hod. do 15.00 hod., žiaci si zvykli do knižnice chodiť. Taktiež oddychová zóna pred knižnicou je využívaná, návštevníci knižnice si tam chodia posedieť a prečítať si hlavne časopisy.

  • V knižnici prebiehajú stretnutia niektorých krúžkov, pravidelne sa tu vyučuje regionálna výchova, tvorivé čítanie, etická výchova, niektoré hodiny literatúry. Stretáva sa tu Rada rodičov, Školská rada a Žiacky parlament.

  • V rámci projektu sme tu zrealizovali veľké množstvo zaujímavých a tvorivých aktivít. Do projektu sme zapojili všetkých žiakov školy, taktiež takmer všetkých učiteľov školy i vedenie školy (mnohí boli zodpovední za konkrétne akcie, mnohí pomáhali ako triedni učitelia pri propagácii niektorých aktivít). Do projektu sme zapojili aj miestnu komunitu – babičky z klubu dôchodcov, rodičov našich žiakov.

  • Záverečnú správu napísala riaditeľka školy RNDr. Schreiberová a odoslala Odboru školstva OÚ  v Trenčíne 27. 12. 2013.

  • Projekt nám ukázal, že v budúcnosti musíme investovať do dopĺňania knižničného fondu školskej knižnice, pretože k starším knihám sa nám nedarilo naše deti prilákať, ale nové tituly ich nečakane oslovujú. Taktiež budeme pokračovať v uskutočňovaní zaujímavých aktivít školskej knižnice aj v budúcnosti.

 

Kontakt

Školská knižnica pri ZŠ s MŠ Podolie

zspodolie@gmail.com

ZŠ s MŠ
Hlavná č. 804
Podolie
916 22

0911961480
032/7408412

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode