Projektové aktivity v septembri 2013

 • Obstaranie knižnično-informačného systému, multifunkčného zariadenia,  počítačových zostáv pre knihovníka a pre užívateľov, nábytku do oddychovej čítacej zóny
  Z: riaditeľka, ekonómka
 • Nákup knižných titulov a výukových digitálnych titulov v súlade s obsahom ŠkVP POJEM
  Z: vedúce žiackych knižníc 1. a 2. stupňa, učiteľskej knižnice – Mgr. Kiková, Mgr. Hanzlíková, Mgr. Gúčiková, riaditeľka, ekonómka
 • Vytvorenie databázy existujúcich a nových titulov v printovej a digitálnej podobe v KIS, zoznámenie sa knihovníka s používaním KIS
  Z: vedúca školskej knižnice Mgr. Miriam Hanzlíková
 • Propagácia projektu - vytvorenie web stránky projektu, propagácia na plenárnom RZ a na schôdzkach Rady rodičov a Rady školy, oboznámenie verejnosti prostredníctvom Podolských novín, propagácia na web stránke školy a na nástenkách v školských priestoroch
  Z: riaditeľka RNDr. Janka Schreiberová
 • Exkurzie tried do knižnice, vyhlásenie súťaží – všetky triedy navštívili podľa časového rozpisu školskú knižnicu v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry, učitelia oboznámili žiakov s otváracími hodinami knižnice (utorok, štvrtok od 13.00 hod. do 15.00 hod.), učitelia počas exkurzie vyhlásili dve súťaže pre všetkých užívateľov knižnice: 1. súťaž „O najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice“; 2. súťaž „O naj... knihu z domácich knižníc“
  Z: všetci učitelia SJL v ročníkoch 1. – 9.roč.

Všetky aktivity boli splnené. Do knižnice sme nakúpili 223 nových knižných titulov, ďalších 19 titulov sme kúpili z výťažku z burzy starých kníh. Obstarali sme z dotácie MŠ  SR počítačové vybavenie a softvér KIS Clavius a z peňazí RZ sme zariadili oddychovú zónu pred knižnicou a nakúpili kancelárske potreby a ceny pre aktivity projektu.

Fotoalbum zo zariaďovania knižnice

Školská knižnica a oddychová zóna

Kontakt

Školská knižnica pri ZŠ s MŠ Podolie

zspodolie@gmail.com

ZŠ s MŠ
Hlavná č. 804
Podolie
916 22

0911961480
032/7408412

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode