Mesiac rozprávok

  • žiaci 1. stupňa navštevovali v mesiaci september 2013 školskú knižnicu na ranné čítanie jednej rozprávky 2x do týždňa,
  • čítanie rozprávky sme prepojili do iných predmetov
  • plnenie úloh podľa veku žiakov - návrh ilustrácií, titulnej strany kníh, tvorba leporel v skupinách, hľadanie informácií o spisovateľovi, prerozprávanie príbehov
  • vytvorenie knihy ilustrácií
  • aktivita zakončená akciami Noc v knižnici, kde deti plnili rôzne rozprávkové úlohy
  • Z: Mgr. Hanzlíková – 1. a 2. roč., Mgr. Gúčiková – 3. a 4. roč., nápomocné všetky učiteľky 1. st.

FOTOALBUM ZO STRETNUTÍ  V KNIŽNICI

Mesiac rozprávok

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode