Súťaž o naj... knihu z domácich knižníc

  • súťaž bola vyhlásená počas exkurzií tried do školskej knižnice v 1. októbrovom týždni
  • prebiehala takmer celý október
  • žiaci nosili zaujímavé niečím originálne knihy z domácich knižníc svojmu učiteľovi slovenského jazyka alebo triednemu učiteľovi (najmenšia, najhrubšia, najstaršia, najkrajšie ilustrovaná, najtenšia, najľahšia, najťažšia a pod.)
  • posledná možnosť priniesť knihu bola 23. 10. 2013
  • dňa 24. 10. 2013 na Medzinárodný deň knižníc sa stretla v poobedných hodinách výberová komisia v zložení: Mgr. Miriam Hanzlíková, Mgr. Viera Gúčiková, PaedDr. Ľubomír Kiko, za žiacky parlament: Martina Krajčíková a Tereza Urbanová
  • komisia vytvorila dve kategórie: staršie knihy a novšie knihy a v týchto kategóriách vyhodnotila naj... knihy
  • p. riad. Janka Schreiberová pripravila pre víťazov súťaže diplomy a hodnotné knižné ceny
  • v utorok 29. 10. 2013 sa celá škola zišla na spoločnom nástupe, kde bola súťaž vyhodnotená a víťazi odmenení
  • do 8. novembra sú prinesené knihy inštalované v školskej knižnici - môžete navštíviť výstavku  naj... kníh

FOTOALBUM ZO SÚŤAŽE
 

Ocenené knihy v kategórii Staré knihy

Kategória Názov Meno oceneného Trieda
Najstaršia, najhrubšia, najťažšia Biblia (1863, 5 kg) Urban Rodenák 8. A
Najväčšia, najkrajšie ilustrovaná Písmo sväté v obrazoch Juraj Strýček 3. A
Najmenšia, najstaršia rozprávková Prostonárodné slovenské povesti Matúš Moravanský 2. A
Najtenšia Szent István (Svätý Štefan) Ester Igazová 1. A
Najzaujímavejšia Directorium EccIesiae  Praeposituralis (Zápis prepozitúry Nové Mesto nad Váhom) Ester Igazová 1. A

Ocenené knihy v kategórii Nové knihy

Kategória naj... knihy Názov Meno oceneného Trieda
Najväčšia obrázková  Veľká kniha o Káčerove Ester Igazová 1. A
Najmenšia obrázková Obrázky Prahy Matúš Moravanský 2. A
Najťažšia Ottova encyklopédia Slovensko Martina Krajčíková 8. A
Najmenšia s textom Moje základné práva v Európskej únii PaedDr. Ľubomír Kiko  
Najväčšia s textom Sto najväčších divov prírody Martina Krajčíková 8. A
Najtenšia Daniel Hevier: Srdiečko moje Adam Urban 4. A
Najhrubšia Kronika ľudstva Natália Šimnová 5. A
Najkrajšie ilustrovaná Veselé príhody z lesa Simona Augustínová 2. A

 

Súťaž o naj... knihu z domácich knižníc

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode