Spoznávame regionálnych spisovateľov

  • projektové vyučovanie pre žiakov 5. – 9. roč.
  • prebiehalo na hodinách slovenského jazyka v triedach 2. stupňa
  • cieľom bolo vedieť si vyhľadať a spracovať informácie o známych osobnostiach a spisovateľoch z oblasti nášhu Trenčianskeho regiónu
  • žiaci vyrobili o vybraných spisovateľoch postery, ktoré budú zdobiť chodby školy
  • jednu z regionálnych spisovateľov - p. Vitu Jamborovú z Podolia - sme pozvali do školy na besedu
  • za aktivitu boli zodpovední PaedDr. Kiko, Mgr. Čechvala

FOTOALBUM POSTEROV

Spoznávame regionálnych spisovateľov

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode