Záložka do knihy spája školy

   

Záložka do knihy spája školy

V rámci projektu "Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice ZŠ s MŠ Podolie" sme realizovali jednu z aktivít - zapojenie sa do projektu Záložka do knihy spája školy.

Ide o 4. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy, ktorého vyhlasovateľom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe, Pravidelne je vyhlasovaný k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc. Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci na záložkách mohli ľubovoľnou technikou stvárniť svojho obľúbeného literárneho hrdinu.

Na našej škole sa do aktivity zapojili deti 1. stupňa zo školských klubov detí ŠKDI a ŠKDII ako aj piataci na hodinách výtvarnej výchovy. Projekt mala na starosti p. vych. Zlatica Lagová, s projektom pomáhali p.vych. Slavomíra Štefániková a p.uč. Daniela Rosinská.

Do projektu bolo prihlásených veľa slovenských škôl a málo českých škôl, preto nám bola pridelená slovenská partnerská škola ZŠ Belá-Dulice pri Martine.

V septembri sme sa do projektu prihlásili a v októbri tvorili svoje záložky. Keďže ich tvorili hlavne deti 1. stupňa, ich literárnymi hrdinami boli hlavne zvieratká.

24. októbra p. riaditeľka detské práce vyfotila, napísala sprievodný list a poslala naše najkrajšie záložky do ZŠ Belá Dulice. Zo zvyšných záložiek sme spravili nástenku na dolnej chodbe. No a potom sme už len netrpezlivo čakali na záložky od našich kamarátov z partnerskej školy.

Po jesenných prázdninách v utorok 5. 11. 2013 k nám dorazili záložky z partnerskej školy aj so sprievodným listom. Boli aj od starších aj od mladších žiakov, boli robené rôznymi technikami a boli veľmi krásne. Spravili sme z nich nástenku na dolnej chodbe.

 List partnerskej škole 
Vyhodnotenie nášho projektu záložiek

FOTOALBUM ZÁLOŽIEK

Záložka do knihy spája školy

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode