Zachráňme poškodené knihy

  • aktivitu sme realizovali so žiakmi 7. A triedy v rámci hodín tvorby životného prostredia a výtvarnej výchovy a tiež 9.A triedy
  • žiaci 7. roč. prechádzali staršími knihami v knižnici, lepili a opravovali poškodené knihy
  • žiaci 9. roč. systematizovali knižnicu – zoraďovanie titulov podľa autorov, upratovanie políc knižnice, vyraďovanie poškodených kníh na opravovanie
  • Z: Mgr. Rosinská, RNDr. Schreiberová, PaedDr. Kiko – spolupráca s VYV, TBR, SEE

FOTOALBUM ZO ZÁCHRANY KNÍH A SYSTEMATIZÁCIE KNIŽNICE

Zachráňme poškodené knihy

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode