„K dobrej knihe je treba dobrých čitateľov.“ Viktor Hugo

O projekte

 • V apríli 2013 sme podali žiadosť o financovanie rozvojového projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc na Ministerstvo školstva SR.
 • V auguste 2013 boli zverejnené výsledky projektu na stránke MŠ SR, my sme boli medzi vybranými úspešnými projektami.
 • Schválený zoznam podporených žiadostí: 
  https://www.minedu.sk/data/att/5135.pdf
 • Názov nášho projektu:
  „Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice ZŠ s MŠ Podolie“
 • Rozpočet projektu:
  4.050 €, z toho 3.000 € poskytnuté z MŠVVaŠ SR, 1.050 € spoluúčasť RZ pri ZŠ s MŠ Podolie
 • Čerpanie rozpočtu:
  4 153,22 €, z toho 3.000 € poskytnuté z MŠVVaŠ SR, 1.153,22 € spoluúčasť RZ pri ZŠ s MŠ Podolie
 • Publicita projektu:
  - web stránka školy
  - web stránka projektu
   - nástenky na dolnej chodbe školy
  - Podolské noviny
  - školská rozhlasová re lácia Pondelníček

Kontakt

Školská knižnica pri ZŠ s MŠ Podolie

zspodolie@gmail.com

ZŠ s MŠ
Hlavná č. 804
Podolie
916 22

0911961480
032/7408412

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode